• تاثیرات ارگونومی در بیاری های اسکلتی و عضلانی ناشی از کار
 • نقش تغذیه و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی در سلامت جسمانی و جلوگیری از خستگی های مفرط
 • تاثیر حرکات ورزشی در جلوگیری از بروز آسیب های اسکلتی و عضلانی
 • نقش و حرکات اصلاحی در رفع آسیب های جسمانی و بیماری های ناشی از کار
 • چیستی هوش هیجانی
 • موانع هوش هیجانی
 • تاثیر هوش هیجانی مدیران و کارکنان در رشد سازمان
 • تکنیک های کنترل شدت هیجانات و نحوه استفاده از هوش هیجانی
 • ; تاثیر خشم بر زندگی
 •    10علت خشم
 • چرخه پرخاشگری
 • ارزیابی خشم
 • نحوه واکنش به خشم
 • مدیریت خشم و تکنیک های ان
 • تعریف کارکنان ناسازگار و ویژگی های آنها
 • انواع کارکنان ناسازگار
 • نحوه رفتار افراد سازمان با کارکنان ناسازگار
 • روش های موثر در حل مشکلات کارکنان ناسازگار
 • طراحی و پیاده سازی روشهای ناسازگاری
 • نکات پیدایش کارکنان ناسازگار
 • انتظار کارکنان از مدیران برای عدم ناسازگاری
 • مدیریت استعداد
 • تعریف آن
 • انواع استعداد
 • روش های بهره وری در توسعه سازمانی
 • شناخت عوامل بازدارنده استعداد
 • آشنایی با مدل کشف استعداد سازمان
 • ارئه پنل کارگاهی
 • نمایش فیلم
 • مدیریت استعداد
 • تعریف آن
 • انواع استعداد
 • روش های بهره وری در توسعه سازمانی
 • شناخت عوامل بازدارنده استعداد
 • آشنایی با مدل کشف استعداد سازمان
 • ارئه پنل کارگاهی
 • نمایش فیلم
 • تعریف بهداشت روانی
 • اصول بهداشت روانی در محیط کار
 • ویژگی های سازمان سالم و ناسالم
 • عوامل تشکیل دهنده محیط کار
 • عوامل تهدید کننده بهداشت روانی
 • تفاوت های فردی و بهداشتی روانی
 • استرس و علائم آن
 • پیشنهادهایی برای حفظ و ارتقاء بهداشت روانی
 • اهمیت کیفیت زندگی و روش های بالابردن آن
 • توجه به کیفیت زمان به جای کمیت آن
 • تاثیرات دو جانبه زندگی کاری و شخصی
 • رفتار مناسب با همسر در محیط خانه
 • نقش ترغیبی همسر در جهت افزایش نشاط در محیط کار
 • ·         رفتار با فرزندان از تولد تا بزرگسالی
 • روش های کسب آرامش در زندگی
 • روش های کنترل استرس در زندگی
 • بهره وری و رضایت بیشتر کارکنان در محیط کار
 • الزاماتی که برای رضایت بیشتردر محیط خانه باید رعایت شود
 • رفتارهای مناسب در محیط کار جهت تاثیرگذاری بر رفتار افراد در محیط خانه
 • مبانی تصمیم گیری و حل مساله
 • فرهنگ تصمیم گیری گروهی
 • اجرای کارگاه تکنیک های تصمیم گیری
 • سطوح مدیران در انواع تصمیم گیری
 • روش های تصمیم گیری در شرایط ریسک برای مدیران
 • اجرای تکنیک حل مساله
 • ارتباط رویکرد حل مساله با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت
 • رویکرد و روش های حل مساله
 • مبانی تیم سازی
 • اهمیت کار تیمی
 • روش های تصمیم سازی در تیم
 • نقش و ساختار سازی در تیم ها
 • ضرورت آشنایی با اتیکت
 • انواع شخصیت
 • نحوه مقابله با شخصیت های دشوار
 • تعریف و انتقاد درسازمان
 • کارکردهای قاطعیت
 • مهارت رد درخواست های غیر منطقی دیگران
 • مواجهه با رفتار بی ملاحضه دیگران
 • مدیریت شرایط نامتعارف
 • حریم ها
 • عاملیت در زندگی شخصی و کاری
 • مسئولیت پذیری چیست؟
 • ویژگی های افراد مسئولیت پذیر
 • اختیارات لازم برای مسئولیت پذیری
 • اشتباهات رایج در مسئولیت پذیری
 • چگونه دیگران را به مسئولیت پذیری تشویق کنیم

ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.