home page۱۴۰۰/۴/۱۷ ،۰۸:۴۹:۵۲ +۰۰:۰۰

موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

مشاور سازمان ها و کسب و کار ها در مدیریت منابع انسانی

موسسه رشد و توسعه مهارت

نیکان

هدف ما، توسعه سرمایه انسانی است!

نیکان،موسسه برای بالندگی و توسعه فردی و سازمانی است

میزبان نیک اندیشان

ما در نیکان، میزبان مدیران و سازمان هایی هستیم که باور دارند با تلاش و بهبود مستمر، آینده در دستان آنها خواهد بود.

 ارزش آفرینی

ما در نیکان، گام به گام با شما هستیم. با همراهی نیکان، نقاط قابل بهبود به نقاط قوت و امتیاز مبدل خواهد شد.

نیکان به تناسب ویژگی ها ، شرایط و بلوغ فردی و سازمانی،روش های متعدد و متنوعی را برای توسعه ایجاد می کند و در مسیر نیکان هیچ مانعی برای بالندگی وجود ندارد.

متمایز

در ارائه  خدمات

افتخار ما ارایه خدمات متمایز به برترین های سازمان های ایرانی است.

تیم متخصص موسسه نیکان

حلقه اصلی نیکان، متشکل از جمعی از اساتید و مربیان دانشگاه تهران بوده و با همکاری و مشارکت سایر اساتید و با کمک ابزارهای نوین روز، مسیر توسعه را برای شما هموار خواهند نمود.