چکیده:

کانون های ارزیابی، ابزاری مهم و موثر برای انتخاب و ارتقای سرمایه های انسانی سازمان، تشخیص نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوندگان و توسعه شایستگی های آنها محسوب می شوند. به رغم مزایای استفاده از کانون های ارزیابی، فرآیند استفاده از این کانون ها دچار عارضه هایی است. در این مقاله، نتایج شناسایی و اولویت بندی عارضه های کانون های ارزیابی و توسعه در راستای کمک به سازمان ها در جهت استفاده بهینه از کانونهای ارزیابی و نیل به رویکرد شایسته سالاری در سازمان ها، با استفاده از روش دلفی ارائه شده است. ابتدا از از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان ۴۲، عارضه، شناسایی و در ادامه پژوهش، اعضای پانل دلفی، سایر عارضه ها را شناسایی و سپس آنها را اولویت بندی کردند. از مجموع ۵۰ عارضه شناسایی شده، ۱۵ عارضه اولیه که از از نظر اعضای پانل دلفی، مهم تر تشخیص داده شده بود، به عنوان نتایج دلفی یافته‌های پژوهش انتخاب شد. در این میان ۱۱ عارضه از طریق مصاحبه با خبرگان و چهار عارضه از سوی اعضای پانل دلفی ارائه شده‌اند عدم حمایت مدیر ارشد، بومی نبودن مدل شایستگی، عدم توجه به هدف کانون ارزیابی و مد تلقی شدن آن، عملی نشدن نتایج کانون جهت ارائه برنامه توسعه فردی و منحصر به فرد نبودن مدل شایستگی در سطح مشاغل به عنوان پنج عارضه مهم کانون های ارزیابی و توسعه شناسایی شدند.

مقدمه

از دغدغه‌های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان گرد آوری سرمایه انسانی فرهیخته و خرد ورزی است است که قادر به ایجاد تحول در سازمان متبوع خود باشند و وظایف منابع انسانی با مدیریت و توسعه افراد در سازمان از طریق تدوین به کارگیری راهبردها و سیاست‌های منابع انسانی پیرامون فعالیت های مدیریت افراد مرتبط است برخی از این فعالیت ها عبارتند از: ت.سعه و بهبود سازمان،….

نخستین و مهمترین گام در مدیریت منابع انسانی و توسعه عملکرد سازمان ها شناسایی شایستگی افراد در مسیر توسعه آنهاست مرور ادبیات مربوطه حاکی از آن است است که محققان هنوز به تعریف یگانه ای از شایستگی دست نیافته اند در برخی موارد این عبارت به خروجی (محصول کار) عاملان ماهر اشاره دارد در برخی مواقع به این ویژگیها اشاره می‌کند که باعث نیل به عملکرد برجسته می شود …..

…جذب تقریباً مهمترین مرحله از چرخه مدیریت منابع انسانی است و اگر به درستی صورت نگیرد مشکلات زیادی را در مراحل بعد به بار خواهد آورد بنابراین عدم شناخت صحیح شایستگی ها و قابلیت های لازم برای منابع انسانی و عدم جذب بر مبنای شایستگی ها و قابلیت های مورد نیاز می‌تواند تاثیر منفی بزرگی در دست یابی سازمان آن به اهدافش داشته باشد دیگر آنکه….

…در تمامی این مراحل کانون ارزیابی یکی از ابزارهای بسیار مفید و کارآمد در شناخت شایستگی های مدیران است روش کانون ارزیابی، نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی، بلکه به عنوان یک روش ارزیابی به سنجش شایستگی شرکت کنندگان (اکثراً مدیران) توسط گروه ارزیاب ها با استفاده از تمرینات شبیه‌سازی دلالت دارد (خشوعی و همکاران ۱۳۹۳) این کانون‌ها علاوه بر کاربرد در انتخاب و ارتقای افراد رویکرد توسعه نیز دارد و برای توسعه سرمایه های انسانی نیز قابل استفاده هستند…..

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

    با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.