توضیحات پروژه

منابع انسانی، منبع استراتژیک و کلیدی برای سازمان هاست، و لازم است مطابق با تغییرات محیطی و سازمانی ،ذانش و مهارت اش بروز و کاربردی شود .
یکی از این روش های نوین آموزش، استفاده از قطعات لگو و طراحی بازیهایی مبتنی بر شایستگی سازمانی شماست. فرض اصلی بر آن است که اگر مقدار زیادی از قطعات لگو بر روی میز ریخته شود و از افراد خواسته شود تا ایده های استراتژیک خود را بسازند، قوه تخیل آن ها مانند کودکان شکوفا می شود.  ارزش این روش به قطعات لگو نیست بلکه به ترکیب این قطعات و آموزش، حین فرایند کار با آنها است؛ در این کارگاه ها از مدل های فرضی برای تشویق شرکت کنندگان به تفکر خلاقانه و حل مساله استفاده می شود.برطبق اخبار مجله آموزش، کسب و کارهای آمریکایی سالانه حدود 50بیلیون را صرف آموزش کارکنان کرده و میزان 40 ساعت در هفته را صرف آموزش آن ها،میکنند.

نیکان در حوزه آموزش موارد زیر را برنامه ریزی کرده است:

  • اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت؛
  • اجرای آموزش های کارگاهی در زمینه مدیریت ،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی؛
  • تامین منابع آموزشی متناسب با محتوای دوره؛
  • اجرای آموزش های حرفه ای با استفاده از بازی های جدید و لگو.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.