توضیحات پروژه

گزینش یا انتخاب؛ فرایندی است که به وسیله آن بین متفاضیان،بهترین افراد را برای پست های خالی انتخاب می شوند به بیان دیگر،گزینش مرحله ای است برای تشخیص نهایی و مقایسه شرایط متقاضیان شغلی با شرایط احراز شغل  به منظور انتخاب اصلح از بین نامزد های مورد نظر برای تصدی یک شغل. اثر بخشی و کارایی برنامه ها وسیاست های  منابع انسانی سازمانها مستلزم داشتن برنامه جذب و بکار گیری مناسب است.  به عقیده برخی صاحب نظران حتی آموزش خوب نیز  نمیتواند جذب و استخدام اشتباه را جبران کند؛

ما در نیکان در نیکان در تمامی مراحل جذب و استخدام در کنار شما خواهیم بود از جمله :

  • تدوین استراتژی کارمند یابی و جذب و استخدام ؛
  • ارائه مشاوره در زمینه منابع و کانال های کارمندیابی و استخدام؛
  • برگزاری مصاحبه های شایسته محور براساس روش STAR،PAR،SOAR؛
  • برگزاری آزمون های استخدامی و مشاوره در زمینه انتخاب آزمون؛
  • طراحی و تدوین برنامه های توسعه ای از جمله برنامه توسعه فردی.

                  ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.