توضیحات پروژه

توسعه، گونه ای از یادگیری فعال است که افراد را قادر به پذیرش مسئولیت های گسترده تر می کند. در برنامه های توسعه ای، تأکید بر  برنامه ریزی برای توسعه فردی و یادگیری از تجربه هاست به گونه ای که افراد به یادگیری و توسعه خود ترغیب شوند.

خدمات نیکان در این حوزه عبارتست از:

  • تهیه و تدوین برنامه های توسعه فردی؛
  • توسعه رهبران و مدیران سازمان؛
  • طراحی و اجرای برنامه های جانشین پروری و مدیریت استعداد؛
  • ارائه مشاوره در زمینه مدیریت مسیر شغلی؛
  • ارائه مشاوره در زمینه اجرای برنامه های منتورینگ.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.