توضیحات پروژه

برای شروع هر فعالیت و حرکتی  در حوزه منابع انسانی، سازمان باید تجزیه و تحلیل  شغلی فعالیت  های را برنامه ریزی کند .تجزیه و تجلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی و اطلاعات کافی در باره آن جمع آوری و ارائه می شود. با تحلیل شغل مشخص میشود که شغل چه وظایفی را در بر می گیرد و برای شایسته آن چه مهارت ها، قابلیت ها و توانایی لازم است.

خدمات ارئه شده  تجزیه و تحلیل شغل در موسسه نیکان عبارتست از:

  • تهیه و تدوین شناسنامه شغلی؛
  • شناسایی رفتار های مربوط  به شغل مانند وظایف هر شغل و فرایند های کاری آنها؛
  • شناسایی اطلاعات مربوط به رفتار های  انتزاعی تر در هر شغل مانند تصمیم گیری ها،نظارت ها و اطلاعاتی که توسظ فرد شاغل در آن شغل پردازش شود  ؛
  • شناسایی رفتار ها و تعامل ها که در هر شغل با ابزار ها،مواد،ماشین آلات و تجهیزات مورد نظر اشت؛
  • شناسایی روش های ارزیابی عملکرد در آن شغل (از جمله روش خروج و روش سنجش خطا)؛
  • شناسایی فضای پیرامون  شغلی مانند شرایظ محیط کار و سیستم های پرداخت و جبران خدمت؛
  • شناسایی ویژگی های مورد نظر برای فردی که در آن شغل کار خواهد کرد. از جمله: مهارت ها، توانایی فیزیکی و صفات شخصیتی.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.