توضیحات پروژه

کانون ارزیابی، رویه ای است که مدیریت منابع انسانی از آن برای ارزیابی قابلیت ها و توانایی های مدیران و کارکنان سازمان استفاده می کند. از این ارزیابی ها می توان برای سنجش آمادگی ها و توانایی های فعلی و یا استعدادهای بالقوه آن ها بهره برداری کرد.   همه  کانون های ارزیابی جنبه های مشترکی دارند، اما فرایند ارزیابی می تواند به شیوه های مختلف به تحقق اهداف مختلف منتهی شود. موفقیت کانون ارزیابی و توسعه در گرو عناصر و ابعاد کلیدی کانون (مدل شایستگی، ابزارها و آزمون ها، ارزیابان، ارزیابی شوندگان، گزارش بازخورد) است.

خدمات مورد نظر این هیته در نیکان:

  • طراحی مدل شایستگی؛
  • طراحی و اجرای کانون ارزیابی؛
  • تهیه و تدوین  گزارشات فردی و مدیریتی؛
  • مشاوره در زمینه برگزاری کانون ارزیابی و توسعه؛
  • آموزش ارزیابان در تمام سطوح؛
  • طراحی  و تدوین  و اجرای برنامه های توسعه فردی و سازمانی.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.