توضیحات پروژه

متخصصان منابع انسانی برای مدیریت افراد به داده ههای دقیق و به روزی در زمینه کارمند یابی،انتخاب،آموزش،توسعه،برنامه ریزی کاراهه،جبران خدمات،بهره وری  و موجودی  مهارت ها نیاز دارند و سیستم اطلاعات منابع انسانی این امکان را فراهم میکند.با وجود سیستم اطلاعاتی منابع انسانی متخصصان منابع انسانی از ظرفیت بیش تری  برای جمع آوری اطلاعات ،ذخیره و بازیابی آن برخوردار شوند.هدف سیستم اطلاعاتی منابع انسانی ،حمایت از فعالیت هایی مانند شناسایی کارکنان بالقوه ،نگهداری سوابق کارکنان ،مدیریت استعداد و جانشین پروری است.

موسسه نیکان در این حوزه، فعالیت های زیر را ارائه میکند:

  • امکان سنجی بر اجرای سیستم اطلاعات منابع انسانی؛
  • شناسایی بسترهای لازم برای موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی؛
  • کمک در جهت پیاده سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.