توضیحات پروژه

ارزیابی عملکرد عبارت است از یک سلسه اقدامات رسمی برای بررسی  عملکرد کارکنان در فاصله زمانی معین و شامل  تمامی رفتار های فرد در ارتباط با کارکرد او در آن دوره زمانی می شود  برحسب تعریف، رسمی، ارزیابی عملکرد، فرایند منظم سنجش عملکرد و ارائه بازخورد است  که به افراد فرصت میدهد تا جایگاه خود، در مقایسه با اهداف  و استاندارد ها ، اطلاع یابند.
خدمات نیکان در این حوزه عبارتست از:

  • طراحی و تدوین برنامه های مدیریت عملکرد ؛
  • ارائه مشاوره  در زمینه  اجرا و بهبود مستمر سیستم ارزیابی عملکرد ؛
  • احصای شاخص های کلیدی عملکرد در سطح فردی و گروهی.

ارسال درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.