توضیحات پروژه

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان و در هر شغلی نیازمند آموزش و یادگیری، کسب دانش و مهارت های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند.
ما در نیکان زمینه های زیر به شما کمک میکنیم :

  • تدوین استراتژی آموزش و توسعه مدیران و کارکنان؛
  • نیاز سنجی ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی ؛
  • تدوین و اجرای دوره های تخصصی آموزشی مربوط به مباحث نوین منابع انسانی؛
  • طراحی و تدوین برنامه های توسعه ای از جمله توسعه فردی.

                 ارسال درخواست  ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با آموزشهای کاربردی نیکان ، بهترین‌ها رو برای خودتون بسازید.