توضیحات پروژه

یک از اصلی ترین فعالیت ها و مهم ترین اقداماتی که شرکت ها و سازمانهای موفق برای ارتقای اثر بخشی حوزه منابع انسانی خود انجام می دهند ،آسیب شناسی و عارضه یابی صحیح و به موقع است.آسیب شناسی  جامع باید بتواند علاوه بر ارایه شناخت درستی از سیستم ،هدف نهایی ، ابزار رسیدن به اهداف شاخص های و ارزیابی را مشخص میکند.برای آسیب شناسی و ارزیابی  حوزه منابع انسانی ،از یک سو میتوان  تنها به ارزیابی فرایند منابع انسانی پرداخت و از

خدمات نیکان در این حوزه عبارتست از:

  • شناسایی اطلاعات مربوط به رفتار های انتزاعی تر در هر شغل  مانند تصمیم گیری ها،نظارت ها و اطلاعاتی که باید توسط فرد شاغل در آن شغل بپردازد؛
  • شناسایی رفتار ها و تعامل ها که در هر شغل با ابزار ها،مواد،ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز است؛
  • شناسایی روش های ارزیابی عملکرد در آن شغل (از جمله روش سنجش خروجی  و روش سنجش خطا)؛
  • شناسایی فضای پیرامون شغل مانند شرایط محیط کار و سیستم  های پرداخت جبران خدمت؛
  • شناسایی ویژگی های مورد نیاز برای فردی که در آن شغل کار خواهد کرد.از جمله:مهارت ها، توانایی های فیزیکی  و صفات شخصیتی.

ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.