۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۰۲:۳۰:۴۴ +۰۰:۰۰

آموزش های حرفه ای فردی و سازمانی مبتنی بر جدیدترین متدهای آموزشی

منابع انساني، منبع استراتژيك و کلیدی براي سازمان هاست، و لازم است مطابق با تغییرات محیطی و سازمانی ،ذانش و مهارت اش بروز و [...]

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۰۳:۰۹:۵۹ +۰۰:۰۰

طراحی و استقرارسیستم اطلاعات منابع انسانی

متخصصان منابع انسانی برای مدیریت افراد به داده ههای دقیق و به روزی در زمینه کارمند یابی،انتخاب،آموزش،توسعه،برنامه ریزی کاراهه،جبران خدمات،بهره وری  و موجودی  مهارت [...]

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۰۳:۲۲:۱۲ +۰۰:۰۰

طراحی و استقرار سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد عبارت است از یک سلسه اقدامات رسمی برای بررسی  عملکرد کارکنان در فاصله زمانی معین و شامل  تمامی رفتار های فرد در [...]

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۰۳:۱۹:۱۷ +۰۰:۰۰

طراحی و استقرار سیستم جذب و استخدام و جامعه پذیری

گزینش یا انتخاب؛ فرایندی است که به وسیله آن بین متفاضیان،بهترین افراد را برای پست های خالی انتخاب می شوند به بیان دیگر،گزینش مرحله [...]

ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.