چکیده:

معیار های اخلاقی و رفتاری، مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای یا خطوط انضباطی در سازمان است. هدف این مقاله، تدوین این معیارها برای نیروی فروش شرکت قاسم ایران است. این پژوهش به لحاظ نتیجه، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، مصاحبه هایی با بیست و سه نفر از خبرگان شرکت قاسم ایران و افراد صاحب نظر در صنعت پخش انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، این مصاحبه ها تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان دهنده آن است که در زمینه گفتار به رعایت ادب گفتاری و گشاده رویی، در زمینه رفتار داشتن صداقت و درستکاری، مراجعه مرتب به مشتری و شناخت مشتری و آشنایی با محصولات سازمان و رقیبان و در زمینه پوشش و آراستگی ظاهری نیروی فروش در شرکت قاسم ایران توجه و تاکید بیشتری می شود.

مقدمه

ویژگی های اخلاقی موضوع و نگرانی اساسی کسب و کارهای امروزی است و سازمان های امروزی در جستجوی نهادینه کردن اخلاقیات در سازمان هستند (مهجان و مهجان ۲۰۱۶)….

رفتار شایسته نیروی فروش عامل مهمی در موفقیت سازمان ها است (عدنان و همکاران 2013)….

معمولاً سرپرستی و نظارت مستقیم بر کار فروشندگان وجود ندارد و از طرف دیگر، این افراد، مسئول ایجاد درآمد سازمان هستند (رومن و مونیورا ۲۰۰۵). بنابراین گاهی برخی از فروشندگان به دلیل فشارهای موجود، غیر اخلاقی رفتار می کنند. دروغ گویی اغراق درباره مزایای محصول، تحمیل کالاهایی که مشتریان به آنها نیاز نداشته اند، دادن پاسخ های نادرست به مشتری و به کارگیری روش‌های نادرست برای افزایش فروش محصولات بخشی از این اقداما ت غیر اخلاقی است (الربایی ۲۰۱۲) به طور کلی می‌توان گفت که فروشندگان در شرایط مواقع ذیل اقدامات غیر اخلاقی دست می‌زنند:

  • نظارتی بر کار فروشندگان نباشد و درباره معیارهای رفتاری کارکنان هیچ بحثی مطرح نشده باشد
  • فروشنده مسئول به دست آوردن درآمد سازمانی فشار بسیاری روی فروشنده برای کسب پول وجود دارد
  • ارزیابی عملکرد فروشندگان بر اساس اهداف کوتاه مدت ای مانند میزان فروش است حضرتی و (همکاران ۲۰۱۲)

…. ولی با وجود این پژوهش های اندکی درباره معیارهای رفتاری نیروی فروش شرکت های پخش و توزیع انجام شده است شرکت قاسم ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که معیارهای رفتاری و اخلاقی نیروی فروش در شرکت قاسم ایران چگونه باید باشد؟ در پاسخ به این سوال، هدف این مقاله تدوین معیارهای رفتاری نیروی فروش در شرکت قاسم ایران است..

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

    با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.