مقالات۱۴۰۰/۱/۹ ،۰۵:۱۸:۱۸ +۰۰:۰۰
۹۰۲, ۱۴۰۰

مدیریت الکترونیکی

توسط |۹ام اردیبهشت, ۱۴۰۰|Categories: کانون ارزیابی|

E-management: Barriers and challenges in Iran Introduction n this era, information is regarded as a strategic critical resource for generating valueadded products and services; therefore, the third millennium is nominated by scholars as the era of knowledge and information technology. The shift of societies towards the information society has had deep effects on numerous aspects of human life such as economical, social and cultural aspects. (Dibrell, [...]

۴۰۲, ۱۴۰۰

الگوی بومی شاخصهای …

توسط |۴ام اردیبهشت, ۱۴۰۰|Categories: کانون ارزیابی|

الگوی بومی شاخص های مؤثر در به کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکتهای دانش بنیان چكيــده: امــروزه درآمدزایــی توســط شــرکتهای دانش بنیــان در کانــون توجــه نظامهـای اقتصـادی قـرار دارد. توانمندسـازی شـرکتهای دانشبنیـان بـا دانـش مدیریــت منابــع انســانی و ابزارهــای آن میتوانــد بــه رشــد و توســعة اقتصــاد دانش بنیــان کمــک کنــد. از ســوی دیگــر، رایانــش ابــری از جملــه فناوریهــای [...]

۲۳۱۲, ۱۳۹۹

بازی های مدیریتی LEGO

توسط |۲۳ام اسفند, ۱۳۹۹|Categories: کانون ارزیابی|

بازی های مدیریتی LEGO تصویر موفقیت: تصویر کامل و هیجان‌انگیزی از محصول نهایی هر بازی بر روی جعبه درج میشود. این تصویر همیشه جذابیت دارد. معمولا در داخل جعبه لگو تعداد زیادی کیسه‌های کوچک قطعات ریز و درشت وجود دارد که دیدن آنها می‌تواند از شور و هیجان شما کم کند؛ اما اغلب خریداران حتی قبل از خرید محصولی از لگو، مجذوب نتیجه نهایی آن می‌شوند. بعد از خرید [...]

۱۶۰۲, ۱۳۹۹

نخستین دوره آنلاین تربیت ارزیاب سطح ۲

توسط |۱۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: کانون ارزیابی|

مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران با همکاری نیکان نخستین دوره آنلاین پرورش ارزیاب سطح 2 را برگزار می کند. از اینجا ثبت نام کنید.

۲۵۱۲, ۱۳۹۶

ارزیابی های کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار

توسط |۲۵ام اسفند, ۱۳۹۶|Categories: تمام مقالات|

چکیده رویکرد کسب و کار کار های نوین به سمت پویایی محیط، توسعه شایستگی ها در ایجاد سازمان های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این راستا استفاده از فرآیند کانون های ارزیابی و توسعه عاملی اثرگذار در مسیر توسعه قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارکنان محسوب می‌شود. کانون ارزیابی با عمر بیش از شصت سال در جهان و بیش از یک دهه در ایران روشی است ترکیبی از تمرینهای [...]

۲۶۱۲, ۱۳۹۴

کانون های ارزیابی

توسط |۲۶ام اسفند, ۱۳۹۴|Categories: تمام مقالات|

چکیده: کانون های ارزیابی، ابزاری مهم و موثر برای انتخاب و ارتقای سرمایه های انسانی سازمان، تشخیص نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوندگان و توسعه شایستگی های آنها محسوب می شوند. به رغم مزایای استفاده از کانون های ارزیابی، فرآیند استفاده از این کانون ها دچار عارضه هایی است. در این مقاله، نتایج شناسایی و اولویت بندی عارضه های کانون های ارزیابی و توسعه در راستای کمک به سازمان [...]

۲۵۱۲, ۱۳۹۴

معیار های اخلاقی و رفتاری

توسط |۲۵ام اسفند, ۱۳۹۴|Categories: تمام مقالات|

چکیده: معیار های اخلاقی و رفتاری، مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای یا خطوط انضباطی در سازمان است. هدف این مقاله، تدوین این معیارها برای نیروی فروش شرکت قاسم ایران است. این پژوهش به لحاظ نتیجه، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. برای رسیدن به هدف این پژوهش، مصاحبه هایی با بیست و سه نفر از خبرگان شرکت قاسم ایران و افراد صاحب نظر در صنعت پخش انجام گرفت و [...]

دوره‌های آموزشی

رویدادها

ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه رشد و توسعه مهارت نیکان

با مشاوره منابع انسانی نیکان ، بهترین‌ها را برای خود و سازمانتان بسازید.

آخرین مقالات

رویداد آینده

There are no upcoming رویدادها at this time.

دوره های اخیر